पसलहरुमा अनुगमन सरकारी बिद्यालयमा बिद्यार्थी............... मुलको चिसो पानीले तिर्खा मेटायो.... यस्तो भएको थियो ............ गरा-गरामा.................

Onair Now Onair Now

Nepal Khabar

Started at: 15:00 HRS

Up Next

Hit The Beat

Starts at: 15:10 HRS

Kalika 91 - Nonstop music
Aja Ko Rashiphal LIVE Video

Special Programs

  • Nabinta ka sworharu
  • Retired Life
  • Online Request
  • Pahilo Din
  • Listerner of The Week

Kalika Events

  • 10th Music Award

Song Charts

Todays Highlights

Latest Downloads

Message Board

Opinion Poll

  • Loading...